Get in touch

Contact Info

Hong Kong Headquarter

  • 24/F,Wanchai Central Building,89 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
  • (852) 2528 2566
  • (852) 2528 2508

Shenzhen Office

  • Room 209, Building 5, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub (E Hub), 35 Liyumen Street, Qianhai, Shenzhen

Social Contact